Gửi tin nhắn
Dongguan Yuxing Machinery Equipment Technology Co., Ltd.
Nhà Sản phẩm

máy cán vải

hd hd hd hd

máy cán vải

Máy cán vải tự động dệt ngang 2,5m

Máy cán vải tự động dệt ngang 2,5m

Máy cuộn vải có thể điều chỉnh tốc độ 3.2m cho nhà máy may mặc

Máy cuộn vải có thể điều chỉnh tốc độ 3.2m cho nhà máy may mặc

Máy cuộn vải căn chỉnh cạnh tự động với bộ đếm đồng hồ

Máy cuộn vải căn chỉnh cạnh tự động với bộ đếm đồng hồ

200w 15m / phút Máy cán vải công nghiệp 160CM

200w 15m / phút Máy cán vải công nghiệp 160CM

Máy cán dệt tại nhà 250CM có thể điều chỉnh tốc độ

Máy cán dệt tại nhà 250CM có thể điều chỉnh tốc độ

Máy cán vải tự động 240cm cho vật liệu chần

Máy cán vải tự động 240cm cho vật liệu chần

Page 1 of 1