Dongguan Yuxing Machinery Equipment Technology Co., Ltd.
Nhà Sản phẩm

máy chần dây chuyền

hd hd hd hd

máy chần dây chuyền

Máy chần bông đa năng công nghiệp 94 inch cho vỏ nệm

Máy chần bông đa năng công nghiệp 94 inch cho vỏ nệm

Máy khâu dây chuyền vi tính 900RPM nệm

Máy khâu dây chuyền vi tính 900RPM nệm

4 thanh kim 16 inch Máy khâu chuỗi nhiều kim

4 thanh kim 16 inch Máy khâu chuỗi nhiều kim

Máy chần bông không thoi nhiều kim với dây kéo và nhảy

Máy chần bông không thoi nhiều kim với dây kéo và nhảy

Máy khâu dây chuyền công nghiệp 2,4m cho nệm

Máy khâu dây chuyền công nghiệp 2,4m cho nệm

Máy may dây chuyền 3 kim hàng đa kim

Máy may dây chuyền 3 kim hàng đa kim

Máy làm nệm nhiều kim vi tính hóa công nghiệp

Máy làm nệm nhiều kim vi tính hóa công nghiệp

Tự động dừng 1200r / phút Máy làm nệm bọt để chần bông

Tự động dừng 1200r / phút Máy làm nệm bọt để chần bông

Page 1 of 2|< 1 2 >|