Trung Quốc Máy chần bông vi tính nhà sản xuất
Nhà Sản phẩm

bộ phận máy chần bông

bộ phận máy chần bông

Groz Beckert Kim may Chuỗi Bộ phận máy may Quilting

Groz Beckert Kim may Chuỗi Bộ phận máy may Quilting

Bộ phận máy cuộn chỉ con thoi Cocoon Bobbin

Bộ phận máy cuộn chỉ con thoi Cocoon Bobbin

# 14 / # 16 / # 19 Bộ phận máy cuộn kim giá đỡ Groz

# 14 / # 16 / # 19 Bộ phận máy cuộn kim giá đỡ Groz

Vật liệu thép # 7 / # 10 Máy cuộn Thanh cuộn

Vật liệu thép # 7 / # 10 Máy cuộn Thanh cuộn

# 7 # 10 Khóa con thoi Bộ phận máy may chần chỉ Vỏ suốt

# 7 # 10 Khóa con thoi Bộ phận máy may chần chỉ Vỏ suốt

Page 1 of 1