Trung Quốc Máy chần bông vi tính nhà sản xuất
Nhà Sản phẩm

Máy chần kim đơn

Máy chần kim đơn

Máy cho ăn và cắt kim đơn tự động

Máy cho ăn và cắt kim đơn tự động

Máy chần kim đơn tốc độ cao 2500 vòng / phút được vi tính hóa

Máy chần kim đơn tốc độ cao 2500 vòng / phút được vi tính hóa

Máy chần gòn tốc độ cao liên tục với bảng cắt

Máy chần gòn tốc độ cao liên tục với bảng cắt

Máy chần kim đơn tốc độ cao 2500RPM

Máy chần kim đơn tốc độ cao 2500RPM

Máy chần bông tay dài một đầu Máy làm nệm

Máy chần bông tay dài một đầu Máy làm nệm

Máy chần kim đơn vi tính với hệ thống điều khiển công nghiệp

Máy chần kim đơn vi tính với hệ thống điều khiển công nghiệp

Máy Quilting Mid Arm được vi tính hóa để Quilting chăn

Máy Quilting Mid Arm được vi tính hóa để Quilting chăn

Máy chần kim đơn điều khiển kỹ thuật số cho bộ đồ giường

Máy chần kim đơn điều khiển kỹ thuật số cho bộ đồ giường

Page 1 of 2|< 1 2 >|